Werken in de Cloud

Werken in de cloud, hoe doe ik dat?
Werken in de cloud en cloud computing worden vaak te pas en te onpas gebruikt. Cloud betekent vaak niet meer dan gebruik maken van documenten en/of software die via internet beschikbaar worden gesteld. Werken in de cloud is bij de meeste mensen onder de aandacht gekomen door Het Nieuwe Werken. Door ‘de cloud’ kunnen meerdere mensen thuis of onderweg werken, het maakt niet meer uit waar iemand zich fysiek bevindt. Dit komt omdat veel documenten (en vaak ook software) online ergens beschikbaar zijn, en niet meer op een intern netwerk bij uw bedrijf.


Werken in de cloud = flexibele oplossing

U kiest dus niet zozeer voor ‘werken in de cloud’, maar voor een flexibele oplossing voor het beheren van uw bedrijfsdocumenten en het beschikbaar stellen van de software die nodig is om die documenten te kunnen beheren. Daardoor bent u niet meer afhankelijk van de fysieke locatie van uw bedrijf. Wanneer u meer wilt weten over werken in de cloud, raden we u aan om verder te lezen.


Het nieuwe werken voor uw bedrijf.
Hoe kunt u het nieuwe werken mogelijk maken zonder uw bedrijfsgegevens in gevaar te brengen? Iedereen heeft het over de cloud en cloud computing, maar is cloud noodzakelijk voor het nieuwe werken?

Cloudly Networks helpt u met het inrichten van een beveiligde ICT-omgeving, zodat uw mensen op een veilige manier op afstand kunnen werken. U krijgt tevens advies over veilig gebruik van mobiele apparaten zoals laptops, tablets en smartphones.


Het nieuwe werken bespaart
Het nieuwe werken (HNW), ook wel mobiel werken genoemd, brengt een enorme besparing met zich mee. Niet voor niets is de werkwijze koploper in het terugdringen van het aantal fysieke werkplekken, zo is uit onderzoek gebleken.
Het ligt voor de hand dat er bespaart kan worden op bijvoorbeeld reiskosten, maar de besparing gaat verder dan dat. Het inrichten van een werkplek kost in Nederland gemiddeld zo’n € 9.000,- per jaar. Doordat werknemers in de gelegenheid zijn om op andere plekken dan het kantoor te werken, daalt het aantal werkplekken met gemiddeld 14%. Door het terugbrengen van het aantal werkplekken wordt ook een besparing gerealiseerd in kantooroppervlak, facilitaire diensten en ICT.

Cloudly Networks helpt u om duidelijk vooraf in kaart te brengen hoe slimmer inzetten van uw ICT-middelen het nieuwe werken kan bevorderen en tot besparing kan leiden.


Bring your own device (BYOD)
Een actueel onderwerp binnen het nieuwe werken is het principe Bring Your Own Device (BYOD). Volgens dit principe kunnen werknemers hun eigen apparaten gebruiken op hun werkplek. Denk hierbij aan laptops, tablets en smartphones. Maar hoe zorgt u dat uw netwerk en gegevens veilig blijven met al deze vreemde apparaten in uw netwerk?

Niet alleen kunt u alle apparaten die in uw netwerk aanwezig zijn monitoren, ook kunt u richtlijnen opstellen waarmee u uw werknemers helpt de juiste apparaten te gebruiken. We helpen u graag met het opzetten van zogenaamd toegangsbeheer, zodat u altijd grip houdt op de situatie.


Het nieuwe werken voor uw bedrijf met Cloudly Networks

  • Heldere dienstverlening voor een vaste prijs
  • We zijn inventief en bieden oplossingen waar u iets aan heeft
  • We zijn betrokken bij uw organisatie en processen
  • We voelen ons verantwoordelijk voor uw continuïteit